Prezentarea proiectului

Planul de implementare

Criteriile și grila de evaluare pentru selecția elevilor