Obiectivele Consiliului Elevilor
 • realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional funcţional în sistemul preuniversitar românesc, unde elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul decizional;
 • informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor, aşa cum rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale;
 • desfăşurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă;
 • organizarea de acţiuni şi activităţi extraşcolare menite să dezvolte comportamentul activ şi atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă;
 • colaborarea cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, organizatiile studentesti, Casele de cultură, redacţii media, pentru organizarea de proiecte şi activităţi de informare, dezbatere publică, comunicare;
 • realizarea de materiale informative despre societatea civilă, acţiuni şcolare şi extraşcolare;
 • identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate şcolară şi organizarea de programe specifice pentru prevenirea lor;
 • organizarea de discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor;
 • mediatizarea burselor, subvenţiilor şi a altor posibilităţi de recompensă a elevilor;
 • implicarea elevilor în activităţi de educaţie nonformală referitoare la orientarea profesională şi planificarea carierei;
 • atragerea specialiştilor în acţiuni care să conducă la promovarea unui stil de viaţă sănătos;
 • elaborarea şi implementarea unor proiecte de educaţie, cultură, sport şi mediu;
 • organizarea de activităţi cultural artistice sub forma taberelor, excursiilor, spectacolelor, baluri etc; promovarea şi susţinerea tinerelor talente din rândul elevilor;
 • redactarea şi editarea de reviste pentru elevi;
 • realizarea şi administrarea unui site şi a unui forum;
 • realizarea de acţiuni cu scop caritabil;
 • realizarea de parteneriate cu instituţii sociale, administrative, culturale şi educative, precum: poliţia, Consiliul Judeţean, Prefectura, primăriile, sau alte instituţii pentru derularea de acţiuni;
 • realizarea unor emisiuni cu tematică şcolară, în parteneriat cu posturi de radio sau televiziune;
 • realizarea unor activităţi specifice pentru întărirea parteneriatului şcoală-comunitate-familie;
 • realizarea de studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiilor elevilor în instituţii de educaţie;
 • elaborarea de propuneri şi amendamente legislative şi organizatorice menite a sprijini drepturile elevilor.