Prezentarea proiectului

Criteriile și grila de evaluare pentru selecția profesorilor

Material diseminare prof. Mihaela STĂNCESCU

Material diseminare School Leadership in Practice

Material diseminare CREF, Portugalia